รายละเอียด Sentinel SL

Sentinel SL - Software-base Protection Keys

      Sentinel SL เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในกลุ่มของ Sentinel LDK ซึ่ง Sentinel SL (Software License) เป็นการป้องกันซอฟต์แวร์ในรูปแบบซอฟต์ล็อกที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด สามารถป้องกันซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) เหมาะสมสำหรับการจำหน่ายซอฟต์แวร์ทีผ่านการล็อกผ่านทางระบบอิเตอร์เน็ต สามารถทำได้อย่างง่ายดาย เพิ่มความสะดวกระหว่างผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือผู้จำหน่าย (Software Vendor) กับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์หรือลูกค้า (Customer)

ช่องทางระหว่างผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือผู้จำหน่าย (Vendor) กับ ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์หรือลูกค้า (Customer)

 

ผู้สนใจ สามารถ เข้าไป Download โปรแกรมสำหรับการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ฟรี ได้ที่

http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=&c=all&p=Sentinel+LDK&o=all&t=all&l=English

จากนั้นเลือก Sentinel LDK v.7.1 SDK - Entitlement Management System, Envelope, Toolbox, APIs, etc.

 

Logs Licensing Twitter FaceBook LinkIn YouTube SafeNet

บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด 20 ซอยเสรีไทย 44 แยก 1 คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0 2704 8987 แฟ็กซ์ : 0 2704 8321 เว็บไซต์ : www.fitab.com อีเมล์ : sales@fitab.com