รายละเอียดชุด SK (Starter Kit) ของฮาร์ดล็อก Sentinel HASP

รายละเอียดของ Sentinel HASP (SK : Start Kit) เป็นชุดแรกที่ลูกค้าต้องซื้อ ประกอบไปด้วย

1. Sentinel Master Key (Blue) : สำหรับชุดบริหารจัดการ

2. Sentinel Developer Key (Yellow) : สำหรับทำชุดป้องกันซอฟต์แวร์

2. Sentinel HASP Key (Green) : สำหรับให้ลูกค้าพร้อมโปรแกรมที่ผ่านการล็อก

รายละเอียดข้อมูล Sentinel HASP แต่ละรุ่น

Model
Product Picture
Descript
Max Protect
Memory
Remark
Sentinel HASP Basic


  เป็นฮาร์ดล็อกสำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผ่านการล็อก (End User) เหมาะกับซอฟต์แวร์ทั่วไป
1
No
 
Sentinel HASP Pro


   เป็นฮาร์ดล็อกสำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผ่านการล็อก (End User) เหมาะกับซอฟต์แวร์ขนาดกลาง ที่ต้องการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานบางอย่าง
39
112 bytes
 
Sentinel HASP Max


   เป็นฮาร์ดล็อกสำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผ่านการล็อก (End User) เหมาะกับซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ ที่ต้องการฟังก์ชันการใช้งานที่เต็มรูปแบบ
231
4 KB.
 
Sentinel HASP Net

   เป็นฮาร์ดล็อกสำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผ่านการล็อก (End User) ที่่เน้นสำหรับการใช้งานผ่านทางระบบเครือข่าย เช่น Sentinel HASP Net 10 Users หมายถึงผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผ่านการล็อกได้พร้อมกัน 10 Users.
231
4 KB.
 

สามารถ เข้าไป Download โปรแกรมสำหรับการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ฟรี ได้ที่

http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=&c=Software+Developer&p=Sentinel+HASP&o=Windows&t=Development+%26+Production+Tools&l=English

จากนั้นเลือก Sentinel HASP v.5.12 - Business Studio Server & Vendor Suite (Envelope, BS Client, ToolBox, Master Hasp Wizard)

Logs Licensing Twitter FaceBook LinkIn YouTube SafeNet

บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด 20 ซอยเสรีไทย 44 แยก 1 คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0 2704 8987 แฟ็กซ์ : 0 2704 8321 เว็บไซต์ : www.fitab.com อีเมล์ : sales@fitab.com